خودرو الکتریکی

مراقب باتری های شما هستیم!

سیستم مدیریت باتری خودرو الکتریکی

سیستم مدیریت باتری از تکنولوژی های حیاتی مورد استفاده در خودروهای الکتریکی می باشد که وظیفه کنترل و مدیریت وضعیت کارکرد باتری ها را در خودرو دارد. سیستم مدیریت باتری دوران ست با دانش فنی و بومی طراحی و ساخته شده است

batteriesystem_battery-management-system-2015.png

اگر نقطه کار باطری را در منطقه کاری مجاز تعریف شده توسط شرکت سازنده قرار دهیم از نقطه نظر کنترل‌بهینه بیشترین بهره طول عمر ، راندمان تحویلی و دریافتی انرژی را خواهیم داشت. برای رسیدن به هدف مورد نظر سیستم مدیریت باطری با وظایف ذیل برای یک پک باطری لازم خواهد بود:

 • کنترل شارژ و دشارژ هوشمند مطابق اطلاعات ارایه شده در دیتا شیت باطری
 • کنترل دما مطابق اطلاعات ارایه شده در دیتا شیت باطری
 • کنترل اضافه و کمبود ولتاژ باطری مطابق اطلاعات ارایه شده در دیتا شیت باطری
 • اندازه گیری مقدار شارژ و دشارژ با توجه به دما، ولتاژ، جریان و استفاده از روش های مدرن (روش های ترکیبی و تخمینی)
 • بالانس باطری
 • اندازه گیری مقدار مقاومت باطری
 • اندازه گیری سلامت باطری بر اساس ظرفیت، نمودار ولتاژ، مقاومت داخلی
 • اندازه گیری ایزولاسیون
 • کنترل مدار راه انداز اولیه کنتاکتور
 • کنترل مدار راه انداز ثانویه کنتاکتور
 • کنترل مدار تهویه
 • ارسال کلیه اطلاعات به سیستم کنترلی اصلی
2.jpg

تکنولوژی نوین

خودروهای الکتریکی از تکنولوژی های نوین در این عصر به شمار می آیند که باتری نقش اصلی تامین کننده انرژی درآن ها را ایفا می کند.
سیستم مدیریت باتری دوران همگام با استاندارها و تکنولوژی های نوین طراحی و ساخته شده است که با توجه به نوع خودرو یا وسیله نقلیه الکتریکی انعطاف پذیر خواهد بود.

Search