خودرو خورشیدی

خودرو خورشیدی : دانش و تجربه

خودرو خورشیدی

هر دو سال یک بار (در سالهای فرد) یک رویداد بزرگ در کشور استرالیا روی می دهد. که با نام مسابقات جهانی خودروهای خورشیدی شناخته می شود. در این مسابقه کشورهای گوناگونی از جمله: هلند، ژاپن، آلمان، بلژیک، چین، کره جنوبی، انگلیس، آمریکا و کشور عزیزمان ایران شرکت داشته اند.

تجربه

گروه تحقیقاتی دوران به واسطه حضور برخی از اعضای آن در سه دوره مسابقات خودروهای خورشیدی در سالهای 2011، 2014 و 2017 توانسته است تجربه با ارزشی را در این حوزه برای کشور سرافراز ایران به ارمغان بیاورد.

دانش

گروه دوران با تکیه بر دانش فنی، تخصص و تجربه توانسته است برخی از سیستم های الکتریکی مورد استفاده در خودرو خورشیدی را طراحی کرده و بسازد برخی از این سیستم ها عبارتند از:

ردیاب بیشینه توان خودرو خورشیدی

پک باتری و سیستم مدیریت باتری خودرو خورشیدی

سیستم مانیتورینگ و کنترلی خودرو خورشیدی

Search